THIẾT KẾ WEBSITE NHANH - RẺ - ĐẸP

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/myy/public_html/h.myy.vn/config.php on line 13310

SỞ HỮU MỘT TRANG WEB KHÔNG QUÁ KHÓ

Cuốn sách nói về cách thức để sở hữu một trang web thương mại điện tử tại Mỹý - ITUSA Co., Ltd


Gồm 4 mục chính:

A. Ý tưởng, chuẩn bị

Trang web thời nay phải đáp ứng 2 yêu cầu: vừa là sản phẩm công nghệ và cũng đồng thời là một tác phẩm nghệ thuật. Các chức năng cần thiết kế đầy đủ, không dư thừa, dễ dùng và hướng tới tự động hóa theo xu thế trí tuệ nhân tạo. Do vậy, từ việc đưa ra ý tưởng cho đến hiện thực nó thành một chương trình cần phải nhất quán với nhau ở tất cả công đoạn. 

B. Đăng ký

Mỗi nhóm sản phẩm web dạng thương mại điện tử, luôn có những yêu cầu  cơ bản giống nhau. Chúng tôi xây dựng sẵn ngày càng đầy đủ thể loại và không ngừng nâng cấp - tối ưu các chức năng của nó. Với chúng tôi, bạn sẽ không phải thuê một đội ngũ kỹ thuật để vận hành nó. Bạn chỉ cần quản trị nội dung và cách khai thác quảng cáo để có lợi nhuận cao nhất.
Do vậy, chỉ cần đăng ký là có một hệ thống chất lượng tốt nhất, sẵn sàng cho việc kinh doanh online.

C. Quản trị trang web

Các chức năng được xây dựng đầy đủ, không chức năng nào là dư thừa gây khó sử dụng.

D. Xử lý sự cố, nâng cấp

Chúng tôi cam kết, tất cả các vấn đề về kỹ thuật luôn được xử lý một cách tối ưu nhất. Vì điều đó quyết định sự thịnh vượng của cộng đồng sử dụng tài nguyên của chúng ta.

ĐANG ONLINE: 1 NGƯỜI